Ontbossing en bosdegradatie zijn een wereldwijde zorg. Het idee van REDD+ is om een stimulans voor landen te creëren om ontbossing en bosdegradatie te verminderen en een beter bosbeheer te bevorderen. Deze stimulans kan de vorm aannemen van rechtstreekse betalingen aan de landen of kan in ruil zijn voor “koolstofkredieten”.

Het REDD+ raamwerk is ontwikkeld en wordt onderhandeld in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering (UNFCCC). De Republiek Suriname heeft het REDD+ raamwerk in 2012 aangenomen en werd in hetzelfde jaar een UN-REDD+ Programma Partner land.

De UNFCCC maakt onderscheid tussen drie fasen van REDD+:

Fase 1: Voorbereiding
Landen ontwerpen nationale strategieën en actieplannen met stakeholders, bouwen REDD+ capaciteit op, werken aan noodzakelijke beleid en maatregelen en ontwerpen demonstratie activiteiten.

Fase 2: Implementatie
Nationale strategieën en actieplannen worden geïmplementeerd en getest. Demonstratie activiteiten kunnen een verdere behoefte aan capaciteitsopbouw, technologische ontwikkeling en overdracht onthullen.

Fase 3: Resultaatgerichte acties
De op resultaatgerichte acties worden op nationaal niveau geïmplementeerd en de resultaten worden volledig gemeten, gerapporteerd en geverifieerd.

De ontwikkeling van het Surinaamse REDD+ Safeguard Informatie Systeem (SIS) is een van de laatste stappen voordat Suriname de REDD+ gereedheidfase kan afsluiten. Ga voor meer informatie naar https://www.surinameredd.org/en/.

Back To Top