“Safeguards” kunnen worden beschouwd als de regels van REDD+. Ze zorgen op lang termijn voor de duurzaamheid van REDD+ acties door sociale en ecologische voordelen te bevorderen en schade te voorkomen.

De ontwikkeling van het Surinaamse Safeguard Informatie Systeem (SIS) omvatte vele werkstappen, waarvan sommige analytisch zijn, andere participatief:
Volgens deUNFCCC moet het SIS van een land informatie verschaffen over (a) hoe safeguards worden aangepakt door bestaande beleid, wet en regelgeving (PLRs) en (b) hoe safeguards in de praktijk worden gerespecteerd. Informatie over deel (a) kan worden verkregen uit een analyse van bestaande PLRs tegen alle belangrijke aspecten die vallen onder de safeguards (Zie volledige analyse hier). Het identificeren en verzamelen van informatie voor deel (b) profiteert sterk van de inbreng van alle relevante REDD+ recht- en belanghebbenden.

Een belangrijke stap in de ontwikkeling van het SIS van een land is bijvoorbeeld om te verduidelijken wat de UNFCCC Cancun-safeguards echt voor het land betekenen. Voor Suriname werd deze interpretatie van safeguards op een participatieve wijze uitgevoerd, door

  • Groepswerk in een workshop op nationaal niveau;
  • Discussies met de SIS-klankbord groep;
  • en Inzichten verkregen bij gemeenschapsconsultaties

De definitieve interpretatie van elke safeguard kan hier worden gedownload (nog op te laden).

Deze interpretatie werd vervolgens gebruikt om informatie en indicatoren te identificeren die laten zien hoe safeguards op nationaal- en projectniveau worden nageleefd. De volledige lijst met indicatoren kan hier worden gedownload (nog op te laden).

Het SIS-portaal biedt alle informatie die momenteel beschikbaar is over de manier waarop safeguards worden aangepakt en hoe deze op nationaal- en projectniveau worden nageleefd. Voor het projectniveau is informatie echter nog schaars.Dit zal veranderen wanneer demonstratie activiteiten starten of Suriname overgaat naar de REDD+ Results-Based-Payments fase. De SIS is dus niet statisch, maar zal blijven evolueren. Voor gedetailleerde informatie over de ontwikkeling en inhoud van het SIS van Suriname raadpleegt u het SIS-rapport (nog op te laden).

Back To Top