Zodra de REDD+ project implementatie van start gaat, kunt u project locaties op de kaart selecteren en een lijst bezichtigen waarin informatie op project niveau beschikbaar wordt gesteld zoals hier is afgebeeld.


Project Titel:

Start datum:

Eind datum:

Lokatie:

Uitvoerende entiteit/instantie:


Topic: Project afstemming met programma’s, conventies en overeenkomsten

Beschrijving:

Topic: Situatie over het grondbezit

Beschrijving:

Topic: Betrokkenheid van stakeholders bij de planning en uitvoering van projecten, in overeenstemming met hun gewoonten en tradities

Beschrijving:

Topic: Betrokkenheid bij engagementactiviteiten van maatschappelijke organisaties en platforms, evenals traditionele autoriteiten en deskundige werkarmen van ITP's

Beschrijving:

Topic: Integratie van traditionele ITP-regels in projectplanning en -implementatie

Beschrijving:

Topic: Integratie van traditionele kennis en rechten in het project

Beschrijving:

Topic: Gendergevoelige en inclusieve benaderingen toegepast bij activiteiten voor het betrekken van belanghebbenden.

Beschrijving:

Topic: Voordelen die ITP's van het project ontvangen in overeenstemming met het voordelen distributiesysteem

Beschrijving:

Topic: Hoe de voordelen gedeeld zullen worden

Beschrijving:

Topic: Hoe FPIC is verkregen met toepassing van op de cultuur afgestemde principes.

Beschrijving:

Topic: Klachten en bezwaren ontvangen door safeguards relevante topics

Beschrijving:

Topic: Milieurisico's en mitigatie maatregelen die voor het project zijn vastgesteld

Beschrijving:

Topic: Top 3 sociale en top 3 milieuvoordelen die het project beoogt (niet-monetair)

Beschrijving:

Topic: Verandering in de natuurlijke bosbedekking en het optreden van bosdegradatie in het projectgebied sinds de start/looptijd van het project

Beschrijving:

Topic: Aanhoudende oorzaken van veranderingen in landgebruik en aantasting van bossen ondanks REDD+ actie

Beschrijving:

Topic: Beschrijving van de voorzieningen voor de ecologische, sociale en financiële duurzaamheid van het project op lange termijn

Beschrijving:

Topic: Beschrijving van de monitorings-inspanningen

Beschrijving:

Back To Top