Nationale interpretatie

Acties om de verplaatsing van emissies te verminderen, door acties zoals:

 • monitoring (bijv. door implementatie van de NFMS), inclusief monitoring door gemeenschappen;
 • effectieve wetshandhaving;
 • continuïteit van stimuleren van alternatieve middelen van bestaan en verbetering van de levensomstandigheden (bijvoorbeeld onderwijs, volksgezondheid);
 • diversificatie van inkomsten;
 • mechanisme voor een redelijke en billijke verdeling van voordelen om te voorkomen dat de voordelen ten goede zullen komen van een kleine groep;
 • zorgen voor een duurzaam gebruik van bossen en in het bos voorkomende hulpbronnen;
 • transparantie bij verschillende vormen van landgebruik, inclusief grondbezit.

Hoe de Safeguard wordt GEADRESSEERD

De duurzame benutting en het behoud van bossen en andere relevante hulpbronnen wordt bevorderd door middel van verschillende bestaande PLRs.

De visie van Suriname’s Nationaal Bosmonitoring Systeem (NFMS) is dat "Suriname haar bosbedekkings veranderingen over het hele  land monitoort in nauwe samenwerking met meerdere stakeholders, waarbij gebruik gemaakt wordt van van moderne technologieën en participatie van de lokale gemeenschap in een systeem dat de nationale en internationale gemeenschap de meest geactualiseerde en betrouwbare informatie over bosbedekking biedt, welke gebruikt wordt om het bestuur op het gebied van ontbossing, bosdegradatie, grondbezit en landgebruik (veranderingen) af te dwingen, om zodoende de bosbestanden op een duurzame wijze te beheren en tegelijkertijd de veerkracht van de bosecosystemen in stand te houden."

Inmiddels is de NFMS van Suriname grotendeels operationeel, met inbegrip van het verzamelen en analyseren van Near-Real-Time Monitoring Data. Daarnaast maakt het meegeleverde Sustainable Forest Information System van Suriname (SFISS) het mogelijk om elk stuk hout dat van zijn oorsprong wordt verwijderd, terug te traceren in een haven of zagerij.

De Nationale REDD+ Strategie ondersteunt de capaciteiten van het land voor het monitoren en reguleren van bosbouwactiviteiten onder beleidslijn 2.B: Handhaving, controle en monitoring. Monitoring van sociale impacts van bos programma's is momenteel echter niet verplicht.

Dit kan veranderen als de bestaande MER-procedures verplicht worden, zoals gewenst wordt door de Nationale REDD+ Strategie.

PLRs

 • Nationaal Bosbeleid
 • De Code of Practice voor de bosbouwsector
 • De Nationale REDD + Strategie

Conventies

Hoe de Safeguard wordt GERESPECTEERD

 1. Percentage (%) van REDD+ projecten dat de oorzaken van ontbossing aanpakken.
  Deze informatie is nog niet beschikbaar.
 2. Beschrijving van de monitoring die is uitgevoerd om verplaatsing bij te houden (inclusief community monitoring indien van toepassing).
  Binnen het nationale ontwikkelingsplan zijn er al geplande activiteiten die tot ontbossing zullen leiden.
  Binnen het Nationaal Bos Monitoring Systeem (NFMS) kan eventuele aanvullende ontbossing worden getraceerd.
  Gemeenschappen zijn ook betrokken bij het rapporteren van waarschuwingen met betrekking tot ontbossingsactiviteiten aan de NFMS-unit.
 3. Bosoppervlakte (ha) kwijtgeraakt of aangetast op nationaal niveau en niet in overeenstemming met activiteiten die zijn opgenomen in het Nationaal Ontwikkelingsplan.
  De NFMS produceert momenteel jaarlijkse ontbossingskaarten en tweejaarlijkse landgebruik en landbedekkingskaarten na de ontbossing. De NFMS bewaakt momenteel Near Real Time-bosdegradatie door ongeplande houtkap. Daarnaast onderzoekt SBB manieren om in de toekomst ook degradatie als gevolg van andere menselijke activiteiten te detecteren en te volgen. Op basis van deze gegevens kan het aantal hectares worden berekend dat in de indicator wordt gevraagd en zal een trend zichtbaar worden in de tijd.
 4. a. Aantal REDD + implementerende (sub-) projecten die het risico van verplaatsing hebben geïdentificeerd; en
  b. Percentage van die projecten die de risico's door middel van adequate mitigerende maatregelen aanpakken.
  Dit is een geaccumuleerde indicator. Informatie zal beschikbaar worden gemaakt bij de ESMF implementatie.
Back To Top